Våra avdelningar

På Vargbergets förskola finns åtta avdelningar, de fyra på nedervåningen har namn efter vad som finns på och nära marken samt de fyra på övervåningen har namn efter vad som finns ovan marken. Alla avdelningsnamn är förknippade med vad man kan finna i skogen.

På nedervåningen

Tuvan, Mossan, Blomman och Svampen

Här går många av de yngsta barnen. Tuvan är en avdelning med blandad åldersgrupp, 1–5 år. Miljöerna på avdelningarna är tillåtande och inspirerande och formade för att barnen ska bli självständiga i den. Tillsammans med pedagogerna provar barnen och ges möjligheter för olika uttrycksfomer i form av skapande och konstruerande, både digitalt och analogt. På nedervåningen ligger avdelningarna i direkt anslutning till vår matsal, Gläntan.

På övervåningen

Kotten, Kvisten, Bäret och Lövet

Här går de flesta av de äldre barnen. Miljöerna på avdelningarna är tillåtande och inspirerande och formade för att barnen ska tillåtas vara självständiga och självgående i dem. Barnen provar sig fram och ges möjligheter för olika uttrycksfomer i form av skapande och konstruerande, både digitalt och analogt, var för sig eller allt tillsammans. På övervåningen ligger avdelningarna i direkt anslutning till vår stora ateljé, La stanza.

Senast uppdaterad: 21 augusti 2018