Vargbergets förskola

Aktuellt

Fem barn i grundskolan står vid tavlan och tittar in i kameran. De ser glada ut.

2021-11-25
Ställ frågor till utbildningsförvaltningen och förtroendevalda politiker

Nu vill höra mer om vad du vill veta om utbildning i Haninge kommun. Den 7 december håller utbildningsförvaltningen i den årliga skoldialogen på kulturhuset i Handen på Poseidons torg 8. Det är en aktivitet som utbildningsförvaltningen driver tillsammans med de förtroendevalda politikerna i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grund- och förskolenämnden i Haninge kommun, för att få tillfälle att träffa och höra mer om medborgares olika frågor som rör barn och ungas skolgång och utbildningsfrågor i kommunen.

Ljusmanifestation på Vargberget

2021-11-22
Ljusmanifestationer i Västerhaninge Norra förskolor

Den 20 november 1989 antogs konventionen om barns rättigheter av FN, och den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. Det är ett viktigt dokument om barns rättigheter. Under vecka 46 har vi arbetat tillsammans med barnen i Västerhaninge norra förskolor för att lyfta Barnkonventionen och barns rättigheter.

Tre barn som sitter runt en padda i  ett klassrum

2021-11-16
Historiska budgetsatsningar på förskolan och skolan

Fler pedagoger i förskolan, ökad likvärdighet i skolan och förskolan samt en stärkt vuxenutbildning. Det är några av satsningarna i grund- och förskolenämndens samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budgetar för 2022. Elevpengen får en historisk höjning med sju procent.