Vär(l)den av möten

Foto: Jurate Virsile

Alla förskolor i Haninge kommun arbetar med gemensamma projekt och processer för att utveckla den pedagogiska verksamheten. Under några år har vi arbetat med projektet "Bygga Drömvär(l)den" och nuvarande projekt går under benämningen "Vär(l)den av möten". "Vär(l)den av möten" är en fördjupning och vidareutveckling av "Bygga Drömvär(l)den.

Vär(l)den av möten

Hösten 2018 startade det kommungemensamma projektet Vär(l)den av möten. Fokusområdena har under läsåret 2018-2019 varit kost och hälsa, balansen mellan stillhet och rörelse, natur (levande och icke levande) samt fantasi och realitet genom olika uttrycksmedel: dans, experiment, estetiska processer.

Förskolorna har tagit sig an dessa områden från olika perspektiv, som språk, barns rättigheter, normkreativitet och digitala och analoga verktyg.

Gemensamt projekt

Sommaruppdrag i Västerhaninge Norra förskolor

De två senaste läsåren startade vi i vårt förskoleområde med att ge barnen och deras familjer sommarupprdag: att fånga en rörelse och att ta med sig återbruk som skulle förvandlas. I år startar arbetslagen i augusti på olika sätt: vissa har gett barnen sommaruppdrag, vissa börjar läsåret utan.

Under hösten kommer barnen fördjupa sig i olika projekt på avdelningarna utifrån de sommaruppdrag som de kommer tillbaka med, utifrån sina frågor, idéer och intressen.

Senast uppdaterad: 17 juli 2020